Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 05. júla 2001

Budú brojiť proti tebe, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou. Vždy, keď sa začne práca na nejakom diele, nájde sa pár ľudí, ktorí sa postavia do opozície a broja proti tomu. S týmto javom sa stretávame kdekoľvek a každodenne, aj v cirkvi. Diabol predsa nemôže dopustiť, aby sme v pokoji pracovali na Božej vinici. Používa si na to rôzne prostriedky, ktorými by nás odradil. No Pán Boh nám zasľubuje, že sa nemusíme báť, že nemusíme rezignovať, či utekať. Ak Bohu dôverujeme, On je s nami. A to nám dáva silu pracovať a bojovať ďalej i napriek rôznym polenám, ktoré nám hodili pod nohy. Ani Ježišovo pôsobenie na zemi nebola ružová prechádzka rozkvitnutým sadom. Dôveroval svojmu nebeskému Otcovi až po golgotský kríž. Svojím vzkriesením však triumfoval nad diablom a zlom vo svete. Ak prijmeme Kristovo víťazstvo, aj my môžeme takto triumfovať.