Slovak Czech English German Polish

Piatok, 06. júla 2001

Hospodinove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. Pomóóóc! Pomóóóc! Už sa ti niekedy stalo, že si takto kričal? Bol si už v situácii, v ktorej si nevedel nájsť východisko, a pomoc i napriek volaniu stále neprichádzala? Ak áno, čomu si sa naučil? Určite mnohému. Voláš o pomoc i k Bohu alebo sa spoliehaš len na pomoc človeka? Boh ti chce pomôcť v tvojich trápeniach a starostiach, i v každodenných problémoch života. Ale poprosil si už o jeho pomoc? Áno, ale neprišla. Vytrvalo pros ďalej. Pán Boh počuje tvoje volanie. Ak pomoc neprichádza, neznamená to, že Boh na teba zabudol, alebo nemá na teba čas. Učí ťa možno trpezlivosti a vytrvalosti vo viere. Nakoniec predsa príde so svojou pomocou a zachráni ťa.