Slovak Czech English German Polish

Sobota, 07. júla 2001

Ale teraz nech sa dokáže veľkou sila Pánova, ako si hovoril. Dennodenne môžeme sledovať, ako sa Božia moc prejavuje v tomto svete, i keď to niekedy nevnímame ako prejav Božej moci. Prejavovala sa v dejinách izraelského národa pri vyvedení z Egypta, putovaní púšťou, prejavila sa v splnených zasľúbeniach, ktoré Pán Boh dal izraelskému národu cez prorokov, prejavila sa v Ježišovi Kristovi, ktorého Boh poslal pre naše spasenie. Boh koná i dnes. Zasľúbenia, ktoré čítame v slove Božom, nie sú len prázdne slová napísané na papieri, i keď často k nim pristupujeme s takouto nedôverou. I v našom živote sa chce Boh dokázať ako mocný. Ale my Mu to musíme dovoliť. Pokorne Ho prosme, aby sme boli nástrojmi v Jeho rukách, a tak mohli poznať už tu v časnosti, že kráľovstvo Božie nie je vymyslená rozprávka, ale mocná realita.