Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 08. júla 2001

Miluj svojho blížneho ako seba samého, ja som Hospodin. O láske k blížnemu sa už popísalo veľmi veľa. A táto krátka úvaha by mohla skončiť výzvou: Miluj svojho blížneho! Ale, čo to znamená milovať svojho blížneho? Asi to nevieme, pretože v tejto otázke nevrháme najlepšie svetlo. Milovať svojho blížneho neznamená mať k nemu nejaký romantický cit. A čo potom, keď sa tento cit vytratí? Nebudeme ho viacej milovať? Láska k blížnemu je predovšetkým čin. Sú to láskavé slová, je to pomocná ruka. Takúto lásku máme vždy pri sebe a mali by sme byť s ňou vždy v pohotovosti ako rýchla zdravotná služba. No to však predpokladá - nebyť ľahostajný voči okoliu. Zoberme si preto príklad z pocestného Samartitána.