Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 09. júla 2001

Štítom a úkrytom je jeho vernosť. Žijeme v dobe, keď sa budujú rozličné ochranné a obranné zariadenia. Ľudia, ktorí sú čo len trochu vyššie postavení, sa temer nemôžu pohybovať bez nepriestrelných viest, či iných ochranných opatrení. A čo kresťan? Čo veriaci človek? Nepotrebuje nejaký ochranný štít, nejaký úkryt, kde by sa mohol skryť, pred tým, čo sa deje okolo neho? Potrebuje a aj ho môže mať. Žalmista ho našiel v Božej vernosti, ktorá nikdy nekončí a nič ju nemôže zničiť. Nám ľuďom Novej zmluvy znie celkom jasne svedectvo Pána Ježiša: Ja som sa narodil preto, aby som vám vydal svedectvo o pravde a táto pravda môže byť naším štítom i úkrytom. Nijaký iný štít, než štít Božej vernosti a Kristovej pravdy, nás v tomto svete nemôže spoľahlivo ochrániť. A my tú ochranu potrebujeme, lebo útoky tohoto sveta a nášho neprajníka sa postupom času nebudú umenšovať, ale naopak. Je a bude ich stále viac. Počúvajme teda horlivejšie hlas Božej vernosti a pravdy Božieho slova. To je naša záchrana!