Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 12. júla 2001

Hospodine, prosím, pomôž! Hospodine, prosím, dopraj úspech! Rybárčenie vyžaduje jednu veľmi dôležitú vlastnosť – trpezlivosť a ochotu ticho čakať na úlovok. Kto tieto vlastnosti nemá, nemôže byť úspešným rybárom. Je zvláštne, že Pán Ježiš mal najviac svojich učeníkov spomedzi rybárov. Zrejme vedel, že títo ľudia vedia byť trpezliví a tichí. Učeníci to neskôr v začiatkoch kresťanstva dokázali. Niekedy sa síce zdalo, akoby ich námaha nemala úspech, ale oni hádzali svoje siete Božieho slova vždy znovu a napokon mohli aj vidieť výsledok, tak ako to bolo v prípade Šimona Petra. Pána Ježiša sa oplatí poslúchať aj v zdanlivo beznádejnej situácii a hodiť siete Božieho slova a Božej lásky aj tam, kde sme to už s námahou robili možno celú noc. Výsledok poslušného postupu sa dostaví. Vari je dobré pridať aj žalmistov vzdych, lebo bez modlitby na Pánovej vinici sa nedá uplatniť. My dnes vieme, že úspech sa dostavil a jeho výsledkom sme aj my a kresťanstvo ako také, vôbec. Lenže bez tých vzdychov a bez tej oddanej poslušnosti našich predkov, by tak nebolo. A bez našej poslušnosti a našich vzdychov tu vznikne tiež nejaká medzera. A to by nebolo dobre pre nás, ani pre tých, ktorí prídu po nás!