Slovak Czech English German Polish

Sobota, 14. júla 2001

Rozprával som o tvojej vernosti a spáse. Neutajil som tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením. Istý muž mal pre svoj život zásadu. Aspoň jednému človeku za deň povedať niečo o Pánu Bohu a Jeho láske ku človeku. Stalo sa mu, že jeden večer, keď si už šiel ľahnúť, si uvedomil, že svoju úlohu dnes nesplnil. Rýchlo vstal, obliekol sa a hoci už bolo neskoro, vybral sa do ulíc, aby aspoň niekomu vydal svedectvo o Božej láske. Všade bola tma, len v jednom domčeku sa svietilo. Zaklopal. Keď nikto neotváral, stisol kľučku dverí a tie sa otvorili. Vošiel. Za stolom sedel s hlavou v dlaniach muž v stredných rokoch. Neďaleko neho sa kývala slučka na lane, ktoré mal pripravené na spáchanie hrozného činu – samovraždy. Začal sa s ním rozprávať a svojím svedectvom mu priblížil Božiu lásku, ktorá sa v Pánu Ježišovi Kristovi skláňa aj ku nemu. Po dvoch hodinách rozhovoru, muž vstal, vzal nôž a odrezal lano so slovami: na konci tej tmy už vidím maličké svetielko, na ktoré ste ukázali vy! Možno aj ty máš dnes pred sebou podobnú úlohu! Alebo možno už ležíš v posteli a ešte niekto čaká na tvoje svedectvo o Božej láske! A možno k tomuto svedectvu môžeš použiť aj telefón! Porozprávaj niekomu dnes práve o Božej vernosti a láske a spasení, danom v Ježišovi Kristovi!