Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 16. júla 2001

Nič nevystalo z tých zasľúbení, ktoré Hospodin dal domu Izraela. Všetko sa splnilo. V dnešnej dobe zažívame veľa nepríjemností. Dohovory, s ktorými sme bezpodmienečne rátali, neboli splnené. Sľuby, na ktoré sme sa spoľahli, boli s úsmevom zmietnuté zo stola. Také skúsenosti sú nepríjemné a veľmi tým trpíme, ak sme takto oklamaní. Žiaľ, takúto skúsenosť má určite každý. Zažívame ju v pracovnom, spoločenskom a bohužiaľ aj v rodinnom vzťahu. To nás vedie k opatrnosti, pochybnostiam a v konečnom dôsledku k nedôvere. V súčasnosti ako keby sme boli naprogramovaní nedôverovať. Táto nedôvera v nás neostáva iba na rovine medziľudských vzťahov, ale veľmi často ju prenášame aj do vzťahu k Pánu Bohu. Stáva sa nám, že niektoré Božie zasľúbenia z Písma Svätého spochybňujeme. Józua aj nás dnes chce vyzvať ako svojich súčasníkov, aby sme si všimli v dejinách Božieho ľudu, že Boh nie je vierolomný, že On si stojí za slovom. Bez dôvery však nemôže existovať vzťah a nie je možné napredovanie. Veď ak zavrhneme Božie zasľúbenia, odkiaľ budeme čerpať silu, osvieženie, nádej, usmernenie ako pútnici k večnému životu? Božie zasľúbenia sú krídlami našej viery. Vo viere sa vznášame tak vysoko, ako dokážeme dôverovať Božím sľubom. Vykroč aj do dnešného dňa s dôverou v Božie vedenie. Veď On ešte nikdy nikoho svojimi sľubmi nesklamal.