Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 19. júla 2001

Ľud, ktorý pozná svojho Boha, ostane pevný a bude konať podľa toho. Poznanie vždy pohlo ľudstvo o kúsok dopredu. Aj dnes kladieme naň veľký dôraz. Často počúvame slová, že bez vzdelania to naše deti ďaleko nedotiahnu. No nielen v spoločnosti by sme sa mali zamýšľať nad napredovaním a rastom. Aj v cirkvi si musíme klásť otázky, prečo stagnujeme, prečo je v nej toľko neochoty, nestálosti, zbabelosti a pokrytectva? Veď takáto cirkev neosloví tento svet. Pri hlbšom uvažovaní a analýze problémov v cirkvi by sme možno tiež došli k výsledku, o ktorom píše prorok Daniel, že dôvodom nestálosti, stagnácie a neochoty, je chýbajúce poznanie Boha. Ak prorok spomína poznanie Boha, nemá na mysli iba vedomosti, informácie o Bohu. Hebrejské slovo “jáda” = poznať, zahŕňa v sebe nielen racionálne poznávanie, ale predovšetkým poznanie na základe osobnej skúsenosti. Osobné zažitie Božej majestátnosti a moci vedie človeka k pevnému, neoblomnému, nepokryteckému postoju viery. Tomu aktivita v cirkvi nebude príťažou, ale realizovaním toho, čo sa mu skrze poznania Boha stalo vlastným. Asi sme v cirkvi zabudli na tento druhý rozmer slova poznať. Pán Boh nám aj dnešný deň dáva na to, aby sme mnohé zo zameškaného poznávania Boha dohonili. Hľadajte a nájdete! Veď Boh sa dáva poznať tým, čo Ho hľadajú celým srdcom.