Slovak Czech English German Polish

Piatok, 20. júla 2001

Hospodinove nariadenia sú správne, srdce napĺňajú radosťou. Boli ste už na turistike v Tatrách? Ak nie, iste si aspoň viete predstaviť, čo sa pod tým pojmom skrýva. Turistická mapa, horské namáhavé chodníky, turistické značky. Kto chce dôjsť do cieľa, musí sa podriadiť týmto označeniam cesty. Každá ľahostajnosť a nepodriadenosť horským nariadeniam znamená obrovské nebezpečenstvo, ba i smrť. Nie vždy máme chuť stúpať strmým chodníkom, najmä keď sme unavení, ale iná možnosť neexistuje. Námaha, ktorá je na ceste vynaložená, je vždy odmenená radosťou z dosiahnutého cieľa a krásnych pohľadov, ktoré pohladia dušu človeka. Cesta nášho života sa v mnohom podobá turistike. Náš život má svoj cieľ, ktorý určil Stvoriteľ a cestu ukázal vo svojom Slove, ako v turistickej mape. Božie nariadenia, ako turistické značky nás volajú ku spôsobu života, ktorý možno prirovnať k úzkemu horskému turistickému chodníku. Nie vždy sa nám chce ísť cestou Božích nariadení, ale každé iné vykročenie znamená obrovské nebezpečenstvo nezmyselného života, na ktorý čaká večná smrť. Sú Hospodinove nariadenia pre život skutočne také jedinečné, správne a zmysluplné? Na túto otázku môže odpovedať iba ten, ktorý skúsil ísť v živote chodníkom, na ktorý oni poukazujú. Žalmista zo svojej skúsenosti tvrdí: “sú správne a srdce napĺňajú radosťou”. Pán Ježiš dodáva, že ich zachovávaním sa vyhýbame nepríjemnostiam a dosahujeme konečný cieľ. Nechceme aj my mať podobnú skúsenosť ako Boží turisti kráčajúci životom?