Slovak Czech English German Polish

Sobota, 21. júla 2001

Keď sa naješ a nasýtiš, dobroreč Hospodinovi. Aj keď ďakovanie veľa nestojí, stretávame sa v dnešnej dobe s javom, že sa na to čarovné slovko zabúda. Je to aj preto, že sa slovná odplata vôbec neoceňuje. Veď všetkým sú nám známe slová: "za ďakovanie si nič nekúpim", alebo "mám toho plnú stodolu". V týchto slovách vidieť smerovanie nás ľudí hodnotiť všetko cez materiálne hodnoty. Nechcem tvrdiť, že snažiť sa prejaviť vďačnosť materiálnym darom je niečo nemorálne, ale ak sa ocenenie dobrotivosti, lásky, práce a priazne niekoho obmedzí iba na hmotný ekvivalent, nie je všetko v poriadku v medziľudských vzťahoch. Dobro, prejav priazne a lásky sa predsa nedá hmotne vyčísliť. Niekomu môžem zaplatiť za produkt jeho práce, ale to, že bol vôbec ochotný si ma všimnúť, pomôcť mi, to sa zaplatiť nedá. Preto neobstojí predstava: “zaplatil som ti a nemám s tebou už nič spoločné”. Prejav dobra a priazne očakáva aj našu náklonnosť a otvorenosť pre vzťah. Práve v slove ďakujem je tento postoj úcty a priazne voči inému vyjadrený a nedá sa ničím nahradiť. Hospodin k tomu učil Izraelcov a nič z toho nestratilo na aktuálnosti ani pre nás dnes. Možno aj dnes zažiješ, akú veľkú hodnotu má slovo ďakujem.