Slovak Czech English German Polish

Utorok, 24. júla 2001

Blahoslavený ľud, ktorý ťa vie oslavovať! Oni chodia vo svetle tvojej tváre, Hospodine. Starší si pamätajú na naše dediny pred pár desaťročiami. V noci boli najčastejšie zahalené do úplnej tmy. A toto rúško tmy ponúkalo príležitosti pre nekalé zámery niektorých ľudí. Teraz sú aj dediny osvetlené, a predsa sa ľudia necítia v nich bezpečne. O mestách ani nehovoriac. Prečo? Lebo je tma v ľuďoch. Tam sa preniesla. A je to tma hroznejšia, ako tá tma vonkajšia. A táto tma vnútorná sa prejavuje ľahostajnosťou, šarvátkami, nepochopením, sebectvom, závisťou, nenávisťou a mnohým iným zlom. A proti tejto tme nič nezmôžu ani najvýkonnejšie atómové elektrárne. Túto tmu vie prekonať len Božia dobrota a láska, a to len vtedy, keď človek o to stojí. A preto je blahoslavený ľud, ktorý vie Boha oslavovať a chodiť v svetle Božej tváre, ktorý má ochotu pre takýto život. Potom sa toto svetlo ich života prejaví aj v ich skutkoch a aj v ich vzťahu k ostatným ľuďom. A takáto cesta má svoj správny smer a cieľ, lebo je to cesta svetla bez tmy a temnoty.