Slovak Czech English German Polish

Streda, 25. júla 2001

Vtedy prehovoril Eliáš ku všetkému ľudu: Pristúpte ku mne. Všetok ľud pristúpil k nemu a on napravil zborený oltár Hospodinov. Nástup modernej doby sa vyznačoval aj tým, že sa snažil zboriť všetky oltáre. Oltáre pre moderný vek znamenali spiatočníctvo, tmárstvo a nemodernosť človeka. Oltáre sa v minulosti borili aj u nás. Borili zvlášť tie, ktoré boli symbolom viery, cirkvi, spoločenstva Božieho ľudu. A teraz sa ťažko obnovujú. Ťažko sa v ľuďoch stavajú. V ich obnovení nejde o vrátenie majetku cirkvi, ani o neobmedzený vplyv cirkvi na človeka, ale ide o človeka samotného. Ide o jeho konečný údel a určenie, ktoré čaká a žiada Boh, jeho Stvoriteľ. V tejto snahe o napravenie pokazeného, nemôže ostať cirkev ako inštitúcia osamotená. Musí nájsť spolupracovníkov v každom človeku – kresťanovi, svojom príslušníkovi. A kde začať pri obnovovaní tých zborených oltárov? Na to tiež nachádzame odpoveď v úvodných textoch. Pri sebaspytovaní, a najmä pri pokání. K tomuto nás vedie náš láskavý a milostivý Boh.