Slovak Czech English German Polish

August

Streda, 01. augusta 2001

Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti!

Čítať ďalej: Streda, 01. augusta 2001

Štvrtok, 02. augusta 2001

Jonatán odišiel k Dávidovi a dodal mu odvahy dôverou v Boha.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. augusta 2001

Piatok, 03. augusta 2001

Ak niekto padne, či zase nevstane? Ak sa kto odvráti, či sa späť nevráti?

Čítať ďalej: Piatok, 03. augusta 2001

Sobota, 04. augusta 2001

Teraz, Hospodine Bože, splň naveky slovo a čiň, ako si hovoril.

Čítať ďalej: Sobota, 04. augusta 2001

Nedeľa, 05. augusta 2001

Ja, Hospodin, znamenia táračov ruším a veštcov mením na bláznov.

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. augusta 2001

Pondelok, 06. augusta 2001

Ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš Svätým Izraela.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. augusta 2001

Utorok, 07. augusta 2001

Samuel povedal ľudu: Vy ste síce spáchali všetko toto zlo, ... ale odstúp to odo mňa, že by som sa prestal modliť za vás.

Čítať ďalej: Utorok, 07. augusta 2001

Streda, 08. augusta 2001

Tak, hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa neznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu.

Čítať ďalej: Streda, 08. augusta 2001

Štvrtok, 09. augusta 2001

Poďte, pripojme sa k Hospodinovi večnou nezabudnuteľnou zmluvou.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. augusta 2001

Piatok, 10. augusta 2001

Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja.

Čítať ďalej: Piatok, 10. augusta 2001