Slovak Czech English German Polish

August

Streda, 01. augusta 2001

Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti!

Register to read more...

Štvrtok, 02. augusta 2001

Jonatán odišiel k Dávidovi a dodal mu odvahy dôverou v Boha.

Register to read more...

Piatok, 03. augusta 2001

Ak niekto padne, či zase nevstane? Ak sa kto odvráti, či sa späť nevráti?

Register to read more...

Sobota, 04. augusta 2001

Teraz, Hospodine Bože, splň naveky slovo a čiň, ako si hovoril.

Register to read more...

Nedeľa, 05. augusta 2001

Ja, Hospodin, znamenia táračov ruším a veštcov mením na bláznov.

Register to read more...

Pondelok, 06. augusta 2001

Ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš Svätým Izraela.

Register to read more...

Utorok, 07. augusta 2001

Samuel povedal ľudu: Vy ste síce spáchali všetko toto zlo, ... ale odstúp to odo mňa, že by som sa prestal modliť za vás.

Register to read more...

Streda, 08. augusta 2001

Tak, hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa neznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu.

Register to read more...

Štvrtok, 09. augusta 2001

Poďte, pripojme sa k Hospodinovi večnou nezabudnuteľnou zmluvou.

Register to read more...

Piatok, 10. augusta 2001

Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja.

Register to read more...

KALENDÁR