Slovak Czech English German Polish

Streda, 01. augusta 2001

Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti! V tomto Lukášovom evanjeliu, uzdravený všade rozhlasoval, čo mu Ježiš urobil. Žijeme v dobe, keď sa všeobecne skôr zdôrazňujú činy človeka. Chválime sa, čo sme vykonali. Čo sa nám podarilo. Chválime sa výsledkami našej činnosti, našej práce. A na Božie dielo, ktoré je tu od stvorenia, jednoducho zabúdame. Božím dielom je naše spasenie. To je to, čo Boh pre nás urobil a stále robí. A je to pevný základ, neotrasiteľný. Ľudské dielo sa v priebehu ľudských dejín mení. Nové poznatky zatieňujú predošlé. Neraz sa dielo ľudí doslova zrúti. Ale Božie dielo sa nepohne, Božie dielo stojí. Preto sa máme radovať tomuto Božiemu dielu, a odpovedať naň našou poslušnosťou. I keď človek nedokáže plne pochopiť Boží čin našej spásy, stačí, že pozná a vie, čo Boh pre nás urobil a stále robí. Loď sa zmietala v príboji, ale lodivod volal: Kotva drží! a udrží sa. Duch Boží dáva silu a výdrž k novému životu.