Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 02. augusta 2001

Jonatán odišiel k Dávidovi a dodal mu odvahy dôverou v Boha. Ježiš pozná Petra. Vie, že ľahko podlieha pokušeniam. A vie, že pokušenie ho stále ohrozuje. Preto za neho prosí. Ježiš prosí za svojich. Vtedy aj dnes. Nie sme mu ľahostajní. Naopak, zaujíma sa aj dnes o ľudí. O nás. O teba aj o mňa. A medzi nami, ľuďmi, vytvára spoločenstvo lásky, spoločenstvo svätých. Dáva nám príklad: Učte sa odo mňa. To znamená: tiež prosiť za spolubratov, spolusestry. Posilňovať ich. Nie každý to dokáže. Vo svete sebectva myslieva človek často len na seba. Sebectvo však ľudí odcudzuje navzájom, izoluje ich. Mysli aj na svojho priateľa, na svojho známeho. Sme odkázaní jeden na druhého. Sme odkázaní pomáhať si navzájom. Poznáš svojho známeho, svojho spolupracovníka. Poznáš jeho nestálosť, vrtkavosť. Ľahko podlieha rôznym pokušeniam. Dôverne sa mu prihovor: Záleží mi na tebe. Malo by ho to posilniť, povzbudiť. Vieme to zo svojich skúseností. Ako nás to v živote vie povzbudiť, posilniť, keď vieme, že ktosi stojí pri nás, že sa za nás modlí, za nás prosí. To dáva dôveru. Jonatán dôverou v Boha dodával Dávidovi odvahu.