Slovak Czech English German Polish

Sobota, 04. augusta 2001

Teraz, Hospodine Bože, splň naveky slovo a čiň, ako si hovoril. Kráľ Dávid sa dovoláva sľubov, ktoré Boh vyslovil vo svojom slove. Boh dal veľké sľuby, že aj nás zachráni od záhuby. Tieto sľuby sú vyslovené v Písme svätom v rozličných výpovediach. Treba ich prijímať ako slová určené nám aj na posilnenie našej viery. Privlastniť si túto vieru, je dielom Ducha Svätého, Tešiteľa, ktorý to biblické slovo nádeje a potechy hovorí priamo do srdca človeka. Ale pri tom sa človek má vo viere a v hlbokej pokore podriadiť Božej milostivej vôli, povedať svoje áno i amen k týmto Božím sľubom: Staň sa mi, ako si Bože povedal. Božie slovo o jeho sľuboch má a musí vyvolať odpoveď viery. Čo Boh zasľúbil, to aj vyplní. Dal nám Obrancu, Ducha sily a moci. On nás vyučuje, potešuje, povzbudzuje, ale aj tresce a chráni nás pred zlom a nespravodlivosťou. Učí nás aj modliť sa, hovoriť, pracovať aj trpieť. Je s nami stále a raz nás uvedie do Božieho kráľovstva.