Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 05. augusta 2001

Ja, Hospodin, znamenia táračov ruším a veštcov mením na bláznov. Básnik Janko Smrek má prekrásnu báseň: Nedeľa. V nej píše, akým svätým dňom je kresťanovi nedeľa. A ako sa na tento deň treba pripraviť. Očistiť sa. My, starší, sa ešte pamätáme, ako to voľakedy vyzeralo na dedinách v sobotu. Zametalo sa na priedomí, na dvore, ba i na ceste pred domom. To bola vonkajšia očista. Aj čisté prostredie malo človeku pripomenúť: Zajtra je nedeľa, zbav sa všetkej špiny. Nedeľa – deň očisty tela i ducha. Nezabúdame dnes na túto očistu? Božie slovo nám potrebu očisty stále pripomína. Efezskí občania sa radikálne zbavili toho, čo zaťažovalo ich dušu: Veštecké a čarodejnícke knihy pálili. Kedy človek dneška, aj spohanštený kresťan, spáli tie všetky bosoráctva, horoskopy, pornografické magazíny, všetko to, čo dnes mátoží v duši človeka, žiaľ aj mladého. Aká nádherná a potrebná očista by to bola. Kresťan by mal k takejto očiste pomôcť. Mal by dať zaznieť hlasu i slovu kresťanskej pravdy v dnešnom svete. Aké ovzdušie vytvárame okolo seba? Či nie je naše svedomie obviňované pre spôsob nášho života. Nedeľa vyzýva: Žite ako dietky svetla! Lebo kto smie vstúpiť do chrámu Božieho? Človek nevinných rúk a srdca čistého.