Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 06. augusta 2001

Ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš Svätým Izraela. Ako sa máš? Ale, nemám sa čím chváliť! Koľkokrát ste už počuli, alebo aj sami povedali. Je to nesprávna odpoveď. Kresťan sa má čím chváliť. Nielen chváliť, ale má dôvod neustále sa radovať. Apoštol akoby tušil naše odpovede, nabáda nás aj pre dnešný deň: ustavične sa radujte._x000D_ Máme sa čím pochváliť, máme dôvod ku každodennej radosti. A to aj vtedy, keď veci života akoby išli proti nám. Len porozmýšľajme, len pozorne sledujme aj dnešný deň a nájdeme dôvod pochváliť sa Hospodinom, nájdeme dôvod radovať sa v Pánovi. Apoštol nám k tomu ešte pridáva slovo o dobrotivosti. Akoby jej bolo stále menej, akoby ubúdala, strácala sa z našich sŕdc. Ona pravdepodobne súvisí s našou chválou a radosťou. Dobrotivosť sa rodí a rozmnožuje práve tam, kde sa veriaci chváli Hospodinom, kde sa raduje z Pánovej blízkosti. Nech pribudne dobrotivosti v tvojom srdci a daj to poznať aj tým, ktorých dnes stretneš.