Slovak Czech English German Polish

Utorok, 07. augusta 2001

Samuel povedal ľudu: Vy ste síce spáchali všetko toto zlo, ... ale odstúp to odo mňa, že by som sa prestal modliť za vás. Medzi dôležitú prácu tých, čo s námahou pracujú v cirkevných zboroch ako farári, dozorcovia, presbyteri, patrí pravidelná modlitba za tých, čo konajú zlé veci. Je to aj dôležitá úloha rodičov, keď vidia, že ich deti konajú zlé skutky a nekráčajú priamou cestou. Je to isteže namáhavé, ale nesmierne dôležité._x000D_ My obyčajne tých, ktorí konajú zlé veci, kritizujeme, odsudzujeme, alebo jednoducho mávneme rukou a povieme: tomu už niet pomoci, má čo chcel, nech si ide svojou cestou. To je však nesprávne počínanie. To nie je kresťanský spôsob. Až dojímavo sa nám prihovárajú dávnoveké slová Samuela: vy ste si spáchali všetko toto zlo, ale odstúp to odo mňa, aby som sa prestal modliť za vás._x000D_ A tak ani dnes sa neprestávajme modliť za tých, ktorí spáchali všetko toto zlo, čo nás trápi, rozhorčuje, rozčuľuje. Naopak, modlime sa stále horlivejšie, prihovárajme sa Otcovi nebeskému. Veď mnoho môže modlitba spravodlivého opravdová.