Slovak Czech English German Polish

Streda, 08. augusta 2001

Tak, hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa neznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu. Občas ma straší štatistika: na zemi je už 6 miliárd ľudí a z toho kresťanov necelé dve miliardy. Vlastne jedna tretina. Prečo vznikol a šíri sa islam, prečo hinduizmus má svoje zázemie? Prečo sa kresťanstvo nešíri rýchlejšie? Prečo mnoho mladých ľudí dáva aj v našich krajinách prednosť všelijakým falošným náboženstvám? Kriticky si musíme priznať, že časť príčiny je v nás, v našom kresťanstve. Akoby sme nejako zomdlievali. Akoby náš Boh uprostred nás bol slabý, neistý, či dokonca vedľajší. Pestujeme kresťanskú kultúru, odvolávame sa na kresťanskú históriu, len Boh uprostred nás sa akosi dostáva do úzadia. Už Izaiáš pripomína Izraelcom, že národy pobežia k nim kvôli Bohu. Len živý, konajúci Boh priťahuje. Len Boh otvára dvere viery. Možno ani nemusíme tak veľa presviedčať, volať, možno stačí kresťanskejšie žiť. Žiť tak, aby bolo vidieť, že Boh je uprostred nás.