Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 09. augusta 2001

Poďte, pripojme sa k Hospodinovi večnou nezabudnuteľnou zmluvou. Nie je to až také ľahké priznať, že naša schopnosť je z Boha. My to robíme skôr opačne: keď urobíme niečo dobré, chválime sa, akí sme schopní, šikovní a rozčuľujeme sa, ak si to druhí nevšimnú, ak nás dostatočne nepochvália. Ak sa nám niečo nedarí, ak veci idú zle, potom z toho obviňujeme Boha._x000D_ Naša schopnosť je z Boha. To si dnes chceme nanovo uvedomiť, tým sa chceme aj potešiť. Boh je Ten, ktorý je schopný. Náš Boh je schopný, preto idú veci dobre. My sme len nehodní služobníci. Naša výhoda je len v tom, že sme napojení vierou na Neho, že čerpáme z Neho na každý deň. Že nám dáva dobré myšlienky, dobré nápady, že nám posiela do cesty správnych ľudí, že žehná našu prácu._x000D_ Apoštol hovorí ešte o zvláštnej schopnosti, ktorú máme od Boha, totiž že sme služobníkmi Novej zmluvy. Neviem, či ste už o tom rozmýšľali, aký je rozdiel medzi služobníkmi Starej a Novej zmluvy. Skúste sa nad tým dnes aspoň trochu zamyslieť. Práve a predovšetkým táto schopnosť, totiž byť služobníkom Novej zmluvy nie je z nás, ale z Boha.