Slovak Czech English German Polish

Piatok, 10. augusta 2001

Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Je to síce nezvyklý preklad žalmu, ale upozorňuje nás na jednu dôležitú vec: na množstvo Božej milosti v našom živote. Viem si to živo predstaviť, ak nás Božia milosť prevyšuje, siaha nad hlavu, ako môžeme byť do nej ponorení, ňou obklopení, naplnení, zaplavení. Božia milosť v našom živote je životodarná sila, inšpirujúca nás k životu lásky, viery i nádeje. Inšpirujúca nás k správnemu životu, ktorý prináša ovocie dobrých skutkov. Je obživujúcim prameňom, ktorý vyviera uprostred púšte, je oceánom, ktorý zaplavuje a nesie zároveň tých, ktorí sa boja Hospodina. Preto jej aj apoštol prikladá taký význam, že ju zahrnul do svojho pozdravu, ako to najdôležitejšie, najbežnejšie prianie. Nepíše: dobrý deň, veľa zdravia, veľa šťastia, ale práve: milosť a pokoj nech sa rozhojňujú medzi vami._x000D_ To vám prajem i pre dnešný deň: milosť Božia nech sa rozhojňuje pri vás, nech vás obklopuje zôkol-vôkol.