Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 12. augusta 2001

Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa. Turisti stáli s obdivom pod obrovským vodopádom. Z ich úst zaznievali výkriky obdivu a úžasu nad tou silou a krásou. Masy vody padali do hĺbín. Bolo cítiť tú silu. Hučanie vody prehlušovalo každý zvuk. Drobné kvapky sa jagali v slnku, všetko to vytváralo úžasný obraz. Prechádzal vedľa nich domorodec a poznamenal: čo sa čudujete, nie je to nič zvláštneho, tá voda musí dolu. Zvlášť v nedeľu si uvedomujeme prúdy Božej milosti, ktoré sa valia na túto zem. Samotná nedeľa je takým vodopádom. Božie slovo, ktoré sa zvestuje, evanjelium Ježiša Krista, to všetko sú prúdy Božej milosti pre budovanie cirkvi Božej. V úžase stojíme a hľadíme na tú nádheru. Len slepý nevidí, len hluchý nepočuje. Hľa, rieka Božia, Duch Svätý zavlažuje príbytky Najvyššieho. Modlime sa za dar Ducha Svätého.