Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 13. augusta 2001

Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť. Začíname nový týždeň. Jeden z posledných počas týchto letných prázdnin. Niekto by poznamenal, že nič netrvá večne. Ani prázdniny. A predsa! Je tu niečo, čo večné je. Lepšie povedané – Niekto. Boh a jeho láska. Boh je večný. Jeho láska tiež. S týmto posolstvom má ísť Jeremiáš k ľudu Izraela. S týmto posolstvom prišiel apoštol Pavel v hymne lásky (1.Korinťanom 13). V nej čítame, že láska nikdy neprestane. Čo všetko prestane. Čo sa všetko pominie. Len nie láska. Je nadčasová. S ňou do nášho drsného a surového sveta prichádza niečo z Božieho sveta. Láska blížnemu zle nerobí (Rimanom 13,10). Ten, kto odsudzuje, môže sa veľmi ľahko pomýliť. Ten, kto miluje, sa nikdy nepomýli. Ktosi raz vyslovil myšlienku, že našich blížnych okolo nás máme aj na to, aby sme jasne ukázali, ako milujeme Boha. Láska k blížnemu je prejavom nášho kresťanstva v akcii. Nový týždeň je novou príležitosťou. Využiješ ju?