Slovak Czech English German Polish

Streda, 15. augusta 2001

Prinášajte celé desiatky a vyskúšajte ma týmto - vraví Hospodin mocností : Či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania! Pre dnešný deň sú určené dobré biblické verše. To prvé je slovom zasľúbenia, to druhé slovom napomenutia. Pre náš život viery potrebujeme aj to prvé, aj to druhé. V listoch apoštola Pavla sa častejšie objavujú napomenutia určené čitateľom. Podľa neho je to dar: “kto má dar napomínania, nech napomína” (Rimanom 12,8). Tak mnohokrát sme v nebezpečenstve, že “naše záležitosti” sú pre nás vždy prioritné a záležitosti, veci, problémy tých druhých sekundárne. Isteže to tak medzi nami nemá byť. Aby apoštol ilustroval práve opačný, teda pozitívny model, poukázal na Ježiša Krista. Štvrtý verš akoby rozvinul hymnu o Kristovi (5-11). On neprišiel hľadať svoje záujmy, ale prospech nás všetkých. Zanechal nám príklad, ako máme nasledovať jeho šľapaje. Kolotoč naháňania vlastných ziskov, obchodov, strhol do víru už mnohých. Človek na začiatku 3. tisícročia je taký – točiaci sa okolo vlastnej osi. Zahľadený do seba. “Závislý” na sebe samom. Či v zrkadle tohoto slova nevidíme svoj vlastný život? Iste má pre každého z nás aj v tomto smere čo povedať Kristov model.