Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 16. augusta 2001

Veď si mi pomáhal, v tôni tvojich krídiel môžem plesať. Nielen žalmista, ale aj apoštol poznal Boha, ktorý pomáha. V tých najrozličnejších situáciách každodenného života. Takúto skúsenosť mal aj Samuel, keď povedal: “až potiaľto pomáhal nám Hospodin” (1.Samuelova 7,12). V pútnickej piesni (Žalm 121) je vyslovená otázka – odkiaľ mi príde pomoc? Odpoveď nie je pre autora ťažká – nuž predsa od Hospodina, ktorý stvoril nebesá i zem. V našom spevníku spievame: pomáhal nám doteraz, pomôže aj ďalej, v Neho zložme každý čas svoju pevnú nádej (ES 64,3). Nielen na rozhraní roka. Po celý rok. Počas minulého týždňa. Včera. Dnes. Dnes bol Boh ku mne dobrý. Tak málo počuť tieto slová. Aj z úst kresťanov. Iný refrén je na programe dňa. Boh je nespravodlivý… Keby Boh existoval, tak… Skús do obohratej pesničky vniesť nové tóny. Ak rekapitulujem istý časový úsek, môžem vyznať – dnes som zažil Božiu dobrotu. Dnes bol Boh ku mne naozaj dobrý. Pomáhal mi v škole, v práci, ochraňoval na preplnenej ceste, pomohol mi vyriešiť ťažký problém môjho života… O jeho predivnej pomoci svedčím malému i veľkému. Naša chvála má aj dnes ísť na “jeho účet”, nie na náš!