Slovak Czech English German Polish

Sobota, 18. augusta 2001

Či nie je moje slovo ako oheň? - znie výrok Hospodinov - a ako kladivo, ktoré rozráža skalu? Slovo Božie je prirovnané nielen k ohňu a kladivu, ale aj k svieci a svetlu (Žalm 119,105). To slovo, ktoré je živé a mocné a ostrejšie, než ktorýkoľvek dvojsečný meč (Hebrejom 4,12). Ide v ňom totiž o veľa. Ide o pravdu. Kristus, ktorý prišiel s Božím slovom, prišiel zapáliť oheň pravdy. Oheň, ktorý horí. Oheň, ktorý pohltí a spáli všetko to, čo je nepravé. V človeku, v jeho vnútri. Všetky tie polopravdy, ktorým sa človek oddal. Všetko to, čo je falošné v ňom i v jeho okolí. Takú moc má to slovo. “Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí”, hovorí Kristus (Ján 8,32). Ňou je On sám. Poznáte pravdu o Kristu, o sebe samom, o Bohu, o svete… Túto pravdu nemožno ukameňovať. Židia išli proti nej kameňmi, pod ktorými ju chceli pochovať. My dnes sa k tomu mocnému slovu staviame s neláskou. To je naša častá odpoveď. Prorok Jeremiáš (2,31) nám však dobre radí: “ó ty pokolenie, všímaj si slovo Hospodinovo”! Viac. Horlivejšie. Intenzívnejšie. Ten oheň, to kladivo, ktoré rozráža tak mocne skalu ľudského srdca.