Slovak Czech English German Polish

Utorok, 21. augusta 2001

Hospodin riekol Mojžišovi: Našiel si priazeň v mojich očiach a znám ťa podľa mena. Bez poznania vlastnej hriešnosti nikdy nespoznáme moc a silu milosti Božej. Musíme zostúpiť do najtajnejších hlbín vlastnej duše a vyniesť na svetlo Božie to, čo sa snažíme ukryť aj sami pred sebou. Vedomie vlastnej hriešnosti a všetkého nečistého, čo v sebe objavíme, nás nesmie zlomiť, ale malo by obrátiť našu pozornosť od vlastného ega, vlastného “ja”, smerom k Pánu Bohu. Sila, ktorá potom začína prúdiť od Pána Boha smerom ku kajúcnikom je zdrojom nového života.