Slovak Czech English German Polish

Streda, 22. augusta 2001

Nie vojenskou mocou ani silou, ale mojím Duchom - hovorí Hospodin mocností. Obmedzenosť ľudských síl je evidentná. Najsmutnejším dôkazom toho je smrť, - koniec našej pozemskej existencie. Ale sú aj iné, menej tragické udalosti v našich životoch, ktoré nás presviedčajú o tom a upozorňujú nás na vlastnú malosť, nemohúcnosť a slabosť. Iste ste už museli konštatovať: Pane Bože, som na konci so svojimi ľudskými silami, nevládzem ďalej, prosím ťa, Ty konaj a pokračuj tam, kde ja už nemám síl. A zrazu, akoby šibnutím čarovného prútika sa veci začínajú dávať do pohybu, Duch Boží odstraňuje nezdolateľné prekážky a otvára nové perspektívy. Dovoľme Duchu Božiemu, aby sa Jeho moc v našej slabosti dokonávala.