Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 23. augusta 2001

Ó Hospodine, Ty si môj Boh, budem ťa vyvyšovať a oslavovať tvoje meno. Pána Boha oslavujeme spevom, modlitbou zvyčajne vtedy, keď sa raduje naše srdce. Keď svojou Božskou mocou divne zasahuje do našich životov a vracia nám zdravie, pokoj a iné duchovné hodnoty, ale i telesné dary. Bežný život nám však prináša množstvo situácií – maličkostí života – radostných okamihov, za ktoré nás ani nenapadne poďakovať sa Pánu Bohu. Ale náš život je ako mozaika, poskladaný z drobných kamienkov – z drobných radostí. Učme sa za každou udalosťou svojho života, dôležitou či menej dôležitou, radostnou alebo aj bolestnou, cítiť Božiu lásku k nám a oslavovať za túto lásku Pána Boha.