Slovak Czech English German Polish

Piatok, 24. augusta 2001

Vyslyš ma, Hospodine, vyslyš, nech sa tento ľud dozvie, že ty si Hospodin, Boh, a že si obrátil ich srdcia naspäť. Ježišova modlitba, v ktorej prosil Syn svojho Otca, aby vrátil život Lazarovi, bola vypočutá. Modlitba bola pre Pána Ježiša Krista “dýchaním duše”. Pán Ježiš nikdy nič neurobil bez toho, aby sa neporadil so svojím Otcom nebeským a aby sa nepýtal na Jeho vôľu. Preto Boh vždy odpovedal na Jeho modlitby._x000D_ Koľko problémov je v našich životoch, s ktorými si nevieme poradiť. Predostrime ich nášmu Otcovi nebeskému a nediktujme mu vlastné riešenia, ktoré by nám samým vyhovovali a ktoré by boli pre nás najprijateľnejšie. Rešpektujme Božiu vôľu a riaďme sa ňou vo svojich životoch.