Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 26. augusta 2001

Hospodin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho. V Ježišovi Kristovi vytiahol Pán Boh náš život z tej najhlbšej jamy – zo smrti večnej. S touto vierou v srdci sa každý uberáme ku konečnému cieľu, k vyvrcholeniu nášho pozemského života. Nie je to cesta priamočiara, pretože Pán Boh podrobuje našu vieru skúškam. Je na nej množstvo menších či väčších “jám”, do ktorých padáme, ale s Božou pomocou vstávame a pokračujeme ďalej. Vediac, že máme pri sebe Toho, z rúk ktorého nás nikto nevytrhne.