Slovak Czech English German Polish

Utorok, 28. augusta 2001

Hospodinove slová sú rýdze ako striebro tavené v hlinenej forme, sedemkrát prečistené. O slovách_x000D_ Slová v dnešnej dobe strácajú svoju hodnotu. Je to preto, lebo nehovoríme to, čo si skutočne myslíme. Dávame sľuby, ktoré nemienime splniť. To, čo hovoríme, nie je pre nás záväzné. A tak sa slová stávajú len akýmsi prázdnym zvukom. Stávajú sa niečím, začo by sme nedali ani deravý groš. Do tejto našej situácie “pokrivených” slov nám zaznieva posolstvo o nesmiernej hodnote slova – Božieho slova. Mnohým sa zdá slabé a neúčinné. Mnohým sa zdá nepotrebné. A predsa jeho hodnotu nemožno vyčísliť ani v peniazoch a drahokamoch. Žalmista ho prirovnáva k dokonale prečistenému striebru. Je pre nás životne dôležité. Ježiš Kristus hovorí, že Jeho slová sú Duch a život. To sú slová evanjelia – dobrej, radostnej zvesti – slová o Božej láske a milosti. Hovoria nám, že Pán Boh nechce našu smrť, ale ponúka nám život. Hodnotný život na tomto svete a večný život v Božom kráľovstve. Môžeme dostať ešte niečo viac? Môžeme dostať ešte niečo cennejšie? Božie slová nie sú povedané len tak do vetra. Nie sú prázdne ani pokrivené. Sú ako čisté striebro, do našich šedých dní prinášajú život. Môžeme sa na ne spoľahnúť aj v dnešný deň.