Slovak Czech English German Polish

Streda, 29. augusta 2001

Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom. O priateľstve_x000D_ Priateľstvo je veľmi zvláštny a cenný vzťah. Nemá žiadne vonkajšie putá – ani pokrvné, ani príbuzenské, ani spoločenské, ani sociálne. Priateľmi môžu byť veľmi rozliční ľudia – rozličnej farby pleti, rozličnej národnosti, rozličného vyznania, rozličného spoločenského postavenia. Nič z tohto nie je v priateľstve rozhodujúce. Jediné, čo je pre priateľstvo potrebné, je nezištná láska. V Knihe Prísloví sa píše, že priateľ miluje v každý čas a dokonca je napísané, že priateľ miluje viac ako brat. Každý jeden človek túži mať priateľa. Dnešné texty nám ukazujú, že každý človek môže mať priateľa. Tým Priateľom je Boh. On nás miluje v každom čase. Ani naša nevernosť nezničí Jeho lásku k nám. Nás obyčajných, hriešnych ľudí uznal za hodných, aby sme boli Jeho priateľmi. Keď Ježiš Kristus kladie požiadavku, aby sme konali to, čo nám prikazuje, neznamená to, že Jeho láska, Jeho priateľstvo je niečím podmienené. To, čo Ježiš Kristus od nás požaduje, je láska. Ak má byť priateľstvo aj z našej strany hodnotné a plné, musíme ho naplniť láskou. A to môžeme urobiť, lebo Boh prv miloval nás.