Slovak Czech English German Polish

August

Utorok, 21. augusta 2001

Hospodin riekol Mojžišovi: Našiel si priazeň v mojich očiach a znám ťa podľa mena.

Register to read more...

Streda, 22. augusta 2001

Nie vojenskou mocou ani silou, ale mojím Duchom - hovorí Hospodin mocností.

Register to read more...

Štvrtok, 23. augusta 2001

Ó Hospodine, Ty si môj Boh, budem ťa vyvyšovať a oslavovať tvoje meno.

Register to read more...

Piatok, 24. augusta 2001

Vyslyš ma, Hospodine, vyslyš, nech sa tento ľud dozvie, že ty si Hospodin, Boh, a že si obrátil ich srdcia naspäť.

Register to read more...

Sobota, 25. augusta 2001

Dobrotivý Hospodine, odpusť každému, ... kto sa snaží celým srdcom hľadať Hospodina.

Register to read more...

Nedeľa, 26. augusta 2001

Hospodin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho.

Register to read more...

Pondelok, 27. augusta 2001

Hospodin odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť.

Register to read more...

Utorok, 28. augusta 2001

Hospodinove slová sú rýdze ako striebro tavené v hlinenej forme, sedemkrát prečistené.

Register to read more...

Streda, 29. augusta 2001

Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom.

Register to read more...

Štvrtok, 30. augusta 2001

Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

KALENDÁR