Slovak Czech English German Polish

August

Utorok, 21. augusta 2001

Hospodin riekol Mojžišovi: Našiel si priazeň v mojich očiach a znám ťa podľa mena.

Čítať ďalej: Utorok, 21. augusta 2001

Streda, 22. augusta 2001

Nie vojenskou mocou ani silou, ale mojím Duchom - hovorí Hospodin mocností.

Čítať ďalej: Streda, 22. augusta 2001

Štvrtok, 23. augusta 2001

Ó Hospodine, Ty si môj Boh, budem ťa vyvyšovať a oslavovať tvoje meno.

Čítať ďalej: Štvrtok, 23. augusta 2001

Piatok, 24. augusta 2001

Vyslyš ma, Hospodine, vyslyš, nech sa tento ľud dozvie, že ty si Hospodin, Boh, a že si obrátil ich srdcia naspäť.

Čítať ďalej: Piatok, 24. augusta 2001

Sobota, 25. augusta 2001

Dobrotivý Hospodine, odpusť každému, ... kto sa snaží celým srdcom hľadať Hospodina.

Čítať ďalej: Sobota, 25. augusta 2001

Nedeľa, 26. augusta 2001

Hospodin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho.

Čítať ďalej: Nedeľa, 26. augusta 2001

Pondelok, 27. augusta 2001

Hospodin odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť.

Čítať ďalej: Pondelok, 27. augusta 2001

Utorok, 28. augusta 2001

Hospodinove slová sú rýdze ako striebro tavené v hlinenej forme, sedemkrát prečistené.

Čítať ďalej: Utorok, 28. augusta 2001

Streda, 29. augusta 2001

Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom.

Čítať ďalej: Streda, 29. augusta 2001

Štvrtok, 30. augusta 2001

Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha.

Čítať ďalej: Štvrtok, 30. augusta 2001