Slovak Czech English German Polish

Sobota, 01. septembra 2001

Tajomné veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, a zjavené veci nám i naším synom až naveky. O tajomstve lásky_x000D_ Hovorí sa, že čo nepoznáme, nemôžeme milovať. Milujeme len to, čo poznáme. A je to naozaj pravda. Vezmime si ako príklad manželov. Každým dňom, každou chvíľou, ktorú spolu strávia, sa viac a viac poznávajú. Spoznávajú nielen tie dobré a pekné, ale aj tie zlé stránky svojho partnera. A predsa to ich lásku nezmenšuje. Čím viac sa ľudia spoznávajú, tým hlbší vzťah medzi nimi vzniká. Cudzí ľudia, ktorých stretávame napr. na ulici, sú nám viac-menej ľahostajní. Nie žeby sme ich vôbec nemilovali. Vieme sa o nich zaujímať, keď sú v núdzi a potrebujú našu pomoc. Ale inak nás ich starosti ani radosti nezaujímajú. Keď sa stretnú na ulici priatelia alebo známi, pristavia sa na chvíľu a opýtajú sa aspoň na to, ako sa majú. Aj Boha môžeme milovať len vtedy, ak Ho poznáme. A my Ho môžeme poznať v Ježišovi Kristovi, ktorý učeníkom povedal: “Keby ste ma boli poznali, boli by ste znali aj môjho Otca. Ale odteraz Ho znáte a videli ste Ho. Kto mňa videl, videl Otca.” Boh nie je skrytý kdesi v nebeských sférach, ale prišiel medzi nás. Dáva sa nám spoznať skrze svoje Slovo. Toto poznanie a lásku k Nemu si nemáme nechať pre seba, ale máme ju odovzdávať ďalším generáciám. Vzdelávajme sa v Božom slove, poznávajme Ho, aby naša láska rástla.