Slovak Czech English German Polish

Utorok, 04. septembra 2001

Nechoď za väčšinou páchať zlo. Keby to záviselo odo mňa, aby bol medzi ľuďmi mier a pokoj, čo by som bol ochotný pre to urobiť? - Ako ďaleko by som šiel? Ešte včera som patril k tým, ktorí “rozdúchavali oheň a siali vietor”. - Ruku ponúknutú k zmiereniu som odmietol. - Kedy prestanem svojimi slovami zraňovať ľudí, ničiť ich a šliapať po nich? - Kedy sa vzdám odsudzovania iných ľudí, kedy ich prestanem bičovať posmechom? - Kedy ich prestanem pribíjať na kríž mojej nenávisti? - Kedy vyženiem zlo z môjho srdca?