Slovak Czech English German Polish

Streda, 05. septembra 2001

Ak neveríte, neobstojíte! Verím, že Boh zo všetkého, aj z toho najhoršieho môže a chce utvoriť dobré. - Na to potrebuje ľudí, ktorým všetko slúži ako dobro. - Verím, že Boh nám do každej núdze dá toľko sily, koľko potrebujeme. Ale nedá nám ju vopred, aby sme sa nespoliehali na seba, ale iba na Neho. - V takej viere musí byť prekonaný každý strach pred budúcnosťou. - Verím, že ani naše chyby a omyly nie sú zbytočné, a že pre Boha nie je ťažšie ich napraviť, ako keď napráva naše domnelé dobré skutky. - Verím, že Boh nie je osud, ale verím, že čaká a odpovedá na naše úprimné modlitby a na naše zodpovedné činy. (Dietrich Bonhoeffer)