Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 06. septembra 2001

Izraelci, každý muž a žena, ktorých ponúkalo srdce doniesť na všetku prácu to, čo prikázal Hospodin konať skrze Mojžiša, doniesli dobrovoľný dar Hospodinovi. Všetko sme dostali od Boha. Dajme teda, celkom a bez počítania do služby iným svoje nadprirodzené schopnosti, naše duchovné a telesné sily aj materiálne veci, ktoré spravujeme. (Charles de Focauld) - Dary, ktoré nás nič nestoja: - Povedať dobré slovo. - Dať dobrú radu. - Nepripomínať odpustenú vinu. - Humor. - Nezabudnúť na narodeniny a na meniny blízkeho človeka. - Navštíviť chorého. - Poďakovať. - Tvrdé slovo tisíckrát zvážiť. - Zavinenú krivdu čestne uznať. - Pochváliť jedlo. - Urobiť radosť listom. - Tešiť sa na zajtrajšok. - Dobrú vlastnosť oceniť pochvalou.