Slovak Czech English German Polish

Sobota, 08. septembra 2001

Zachovávajte moje príkazy a plňte ich, ja som Hospodin. Zákon zostáva. Hranice, ktoré nás majú udržať pri živote, zostávajú. - Boh sa naďalej stará o svoje ťažko zvládnuteľné deti. - Len jedno sa celkom zmenilo. Zo zákona sa stáva evanjelium Lásky pre tých, ktorí uverili. (Helmut Breit) - Máme sa Boha báť a máme ho milovať. Ale tam, kde sa bojím, ako tam môžem milovať? A tam, kde milujem, tam sa predsa nemusím báť?! Ten, kto tak rozmýšľa, zabúda, že báť sa Boha a mať z Boha strach nie je to isté. Báť sa Boha, to neznamená mať strach, ale znamená mať pred ním úctu. Tam, kde mám strach, tam utekám a skrývam sa. Tam, kde mám pred niekým úctu, tam sa snažím priblížiť. Tam, kde sú si všetci rovnakí, tam to má úcta ťažké, a múdrosť tiež. A najťažšie to tam má láska. Láska nemôže byť bez úcty. Láska spojená s úctou hovorí: Ja ti nie som rovný. Ty si lepší ako ja, vzácnejší, čistejší, trpezlivejší – alebo tvrdšie skúšaný, trpiaci, viac toho potrebuješ ako ja. Preto prichádzam ku tebe. Preto sa radujem z teba. – Bez kvapky úcty láska nemôže byť láskou. (Wolfgang Thibaut)