Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 10. septembra 2001

Boh je väčší ako človek. Prečo sa hádaš s ním tvrdiac, že On na žiadne slová človeka neodpovedá? Kniha Jóbova učí nás trpezlivosti v utrpení. Učí porozumeniu a láskavosti k blížnym, najmä trpiacim. Učí nás napokon hlbokej pokore pred Pánom Bohom. – Traja priatelia vytrvalo presviedčali trpiaceho Jóba, že sa musel veľmi previniť voči Hospodinovi. Vidia situáciu zjednodušene… Chýba im láskavosť a porozumenie. Podobne štvrtému hosťovi Jóbovmu, Elíhúovi. – Jób sa riadi svojím svedomím. Ono ho neobviňuje z vážneho hriechu proti Bohu. Vo svojom ťažkom utrpení cíti sa Bohom opustený. V obranných rečiach chýba mu však pokora. Vyslovuje ju až v závere knihy. Pokora, pokánie vedú k Božiemu zmilovaniu a záchrane. – Boh je skutočne väčší ako človek. Chce sa nad nami zmilovať. Spasiť nás (J 3,16). – Keď Pán Ježiš blahoslaví žalostiacich, nemyslí len na náš zármutok nad stratou vzácnych hodnôt života, ale na hlboký zármutok nad našou hriešnosťou. Práve ten vedie k úprimnému pokániu a k radosti z Božieho odpustenia.