Slovak Czech English German Polish

Utorok, 11. septembra 2001

Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Bohom. Verný to Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň k tým, čo ho milujú a jeho príkazy zachovávajú. Pri čítaní príbuzného textu z 2.Mojžišovej 20,5-6 “Ja som Hospodin, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch do tretieho a štvrtého pokolenia…”, sa nám zdá, že Pán Boh je nesmierne prísny, až nespravodlivý. Prečo majú za viny predkov trpieť aj potomci? Je to však jasná výstraha pre ľud izraelský a dnes pre všetkých ľudí. – Pochopíme ju podľa nasledujúceho vzácneho sľubu Božieho milosrdenstva a priazne Jeho verným až do tisíceho pokolenia. Tisíc pokolení znamená trvalý vzťah lásky Hospodina k svojmu ľudu. Aj Pán Ježiš nám sľubuje svoju stálu prítomnosť: Matúš 28,20. Sú to Jeho posledné slová na Zemi, Jeho testament. – Kto nám pomôže ostať v tomto spoločenstve lásky Božej a Kristovej? Duch Svätý, ktorého príchod zvestoval prorok Joel (3,1) a splnenie proroctva ohlásil apoštol Peter pri zoslaní Ducha Svätého. Pán Boh nie je prijímačom osôb. Chce dať svojho Ducha nám, našim potomkom, ale aj všetkým vzdialeným – tým, ktorí ani dnes ešte nepoznajú Božiu milosť v Pánovi Ježišovi.