Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 16. septembra 2001

Neboj sa, Abrám, ja som ti štítom, čaká ťa veľmi veľká odmena. Hospodin chce uzavrieť s Abrámom zmluvu – jemu a jeho potomstvu dať krajinu, do ktorej prišiel bývať. “Neboj sa, Abrám,” ja, Hospodin chcem byť aj v budúcnosti tvojím Ochrancom. Chcem hojne odmeniť tvoju poslušnosť a vieru. – Abrám pripomína: “Čo mi chceš dať, veď som bezdetný...” (v. 2). Verí však svojmu Bohu. Vo viere opustil svoju pôvodnú vlasť a uberal sa do zasľúbenej krajiny. S vierou prijíma nový sľub o početnom potomstve. “I uveril Hospodinovi a On mu to počítal za spravodlivosť” (v. 6). – Dvaja chlapci sa o niečo hádali. Jeden pripomenul: “Otecko to povedal!” Druhý sa hneď uspokojil. Otcovi dôveroval. Hádka sa skončila. – Koľko vzácnych sľubov máme v Písme svätom! Aj my si môžeme pripomenúť: Povedal to náš nebeský Otec!” (Podľa Prof. A. Novotného.) – Veľké skúsenosti s dôverou Pánu Bohu mal aj apoštol Pavel. Filipských kresťanov i nás vystríha pred ustarostenosťou (trápiť sa, ako by Boh o nás nevedel!). – Povzbudzuje k úprimnej dôvere. Je to nádherná výzva: prosiť o potrebné dary Pána Boha a už vopred ďakovať za vypočutie! – Aj v dnešnú nedeľu sa zamyslime, čo všetko sme už od svojho Otca prijali... Ako verne nás sprevádzal a požehnával v doterajšom živote. Zaslúži si našu úplnú dôveru.