Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 17. septembra 2001

Tu som, nech mi učiní Pán, ako za dobré uzná. O Božej vôli_x000D_ Sú chvíle, keď by sme všetko chceli robiť podľa svojich predstáv či predstáv iných. Vtedy by sme sa najradšej pred Bohom skryli a ignorovali Jeho vôľu. _x000D_ Takémuto pokušeniu boli vystavení aj dvaja muži, ktorých sa týkajú biblické texty: kráľ Dávid a apoštol Pavel. Obidvom išlo o život. No udalosti, v ktorých sa ocitli, chceli vidieť a chápať ako súčasť Božieho plánu._x000D_ Aj náš život sa dostáva do okamihov, ktoré sú pre nás “bodom zlomu”. Staneme sa súčasťou udalostí, v ktorých sa necítime dobre. Zdá sa nám, že je ťažké akceptovať ich. Sme vtedy sami? Nikto nás nechápe? Nie, je s nami Ježiš, ktorý vo svojom “bode zlomu” povedal slová: “Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich; avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja.”_x000D_ Ak veríme, že Boh má náš život vo svojich rukách, potom by sme sa mali učiť akceptovať Jeho vôľu aj v nepríjemných chvíľach a udalostiach. Nebude to bezbolestný proces, ale Ježiš je s nami a dáva nám príklad. Chceme Ho nasledovať?