Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 20. septembra 2001

Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu, ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš konať nijakú prácu. O dni sviatočnom_x000D_ Kresťan by mal jeden deň v týždni zasvätiť a venovať len Bohu. V tento deň by podľa Jeho prikázania nemal pracovať. Žiaľ, medzi kresťanmi a “tiežkresťanmi” sa veľmi často robí ťažká práca aj v nedeľu. Mohli by sme si povedať, že Ježiš slovami z Markovho evanjelia ruší tento predpis zákona. No Pán Ježiš o sebe povedal, že neprišiel zákon zrušiť, ale naplniť. Pán Ježiš dáva nový obsah tomuto prikázaniu – povyšuje lásku a milosť nad zákon. Ak je niekto v núdzi, potrebuje našu pomoc, ak máme možnosť urobiť niečo dobré, nech víťazí láska. Veď Božie prikázania človeku pomáhajú, aby nepadol do priepasti, ale aj aby kresťan chránil druhých od takéhoto pádu.