Slovak Czech English German Polish

Sobota, 22. septembra 2001

Boh odhaľuje, čo je hlboké a skryté. O odkrytých tajomstvách_x000D_ Niekedy sme naivní ako Adam a Eva, ktorí si mysleli, že ich Boh nevidí. Boh pritom vidí nielen nás, ale aj do nás. Pozná všetky naše túžby, skryté a nevyslovené myšlienky. Pred Ním sa nedá schovať. Pán Boh odhaľuje naše hĺbky. _x000D_ Pán Ježiš odhalil Božie hĺbky, ktoré sú čisté a sväté. On odhalil hĺbky Božej lásky, pravdy a milosti. Pán Ježiš sám bol stelesnením týchto hĺbok. Umožnil nám spoznať ich. Veď prostredníctvom Pána Ježiša môžeme Pána Boha spoznávať ako svojho Otca, môžeme poznávať, že je nielen spravodlivý, ale aj plný milosrdenstva. Boh na nás ešte stále čaká, ako čakal otec na návrat márnotratného syna. V tom je hĺbka Jeho nekonečnej lásky. A my sa stále túlame po svete...?