Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 23. septembra 2001

Uzdravím ich odvrátenie, milovať ich budem dobrovoľne. O Božom milovaní_x000D_ Nestará sa Boh o všetky naše starosti? Nepostaral sa o nás, keď sa Jeho Syn stal jedným z nás? Nepostaral sa o to, o čo sa mi ani pri najlepšej vôli nemôžeme postarať – o naše spasenie? _x000D_ Keby sme si to dokázali viac vážiť! Keby sme sa tak dokázali vzdať samých seba a nasledovať Ho bez výhrad! Boha nemusí nikto nútiť, aby nás miloval nezištnou láskou. My máme Boha radi predovšetkým vtedy, keď sa máme dobre. Vo vzťahu k Nemu sme veľmi náladoví._x000D_ Boh je ten, ktorý je ten istý včera, dnes i naveky. Pán Ježiš je stále ten, ktorý zomrel za naše hriechy, aby sme my nemuseli naveky umrieť. Iný Záchranca neexistuje. V tento nedeľný deň si môžeme znovu uvedomiť Jeho lásku. Môžeme ju znovu prijať do svojho života. Môžeme na nej zakladať svoj život. Dovolíme Bohu, aby sa nás dotkol milujúcou a láskavou rukou?