Slovak Czech English German Polish

Utorok, 25. septembra 2001

Ajhľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou, jeho rameno zasahuje. Stáva sa, že dieťa nevidí konanie rodičov vo svoj prospech. Nevidí otca, ako premýšľa, pracuje, namáha sa. Nevidí matku pri praní, žehlení, varení, nakupovaní. Všetko prijíma ako úplnú samozrejmosť. Až raz príde deň, keď si uvedomí rodičovskú lásku, keď uvidí množstvo rodičovskej práce, rodičovskú ruku, ktorá bdela nad jeho životom. Mnohí to zbadajú, žiaľ, už neskoro, často až na otcovom, či matkinom pohrebe._x000D_ Toto sa stáva aj kresťanom. Nevidia Božie rameno, ktoré zasahuje, nevidia slávu Božieho Syna, Jeho veľkú lásku. Možno sa naučili chodiť do kostola, ale napriek tomu nevidia. Šťastní sú tí, ktorí sa zobudia zavčasu, ktorým sa otvoria oči skôr, než bude neskoro. Lebo pre každého nastane deň veľkého prebudenia a otvorenia očí - v ten jeden deň, keď sa Božie rameno stane zjavným a Syn človeka príde v sláve. Aj pre tých, ktorí to dnes neberú vážne. Pre mnohých to však už bude neskoro. Všímajme si pozorne už dnes, ako Boh zasahuje okolo nás, pri nás, pre nás. A oslavujme Ho radostne.