Slovak Czech English German Polish

Streda, 26. septembra 2001

Chváľte Hospodina všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia! Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení (1.Timotejovi 2,4). Ja, ty, on, my, vy, oni. Je to veľká Božia túžba. Je to veľký Boží plán. Ale aj obrovské pole práce. Preto sa náš Boh stále pýta: Koho pošlem, kto pôjde? (Izaiáš 6,8) Koho pošle dnes? Kto pôjde k tebe, k nemu, k nej? Kto pôjde k vám, k nim? Obzri sa len okolo seba. Vidíš tých, ktorí ešte nie sú učeníci? Vidíš deti, ktorým nik nepovedal o láske Božej? Vidíš matky a otcov, ktorí zabudli vychovať svoje deti v Božej bázni? Kto ich pôjde napomenúť, kto ich pôjde presvedčiť, kto ich pôjde získať? _x000D_ Choďte, hovorí Boh, získavajte učeníkov, učte zachovávať. Byť kresťanom znamená byť kresťanom aj pre druhých, znamená byť človekom pre človeka. Choďte – hovorí, prikazuje, prosí Boh. Kým trvá toto: “dnes” (Hebrejom 3,13).